สถานที่ท่องเที่ยว

กลับไปที่ดัชนี
ยานพาหนะ

เที่ยวชมเรือแจว

ยานพาหนะ / อื่น ๆ
เป้าหมายการจำหน่ายตั๋วหมายเลข
เป้าหมายหนังสือเดินทาง
แม้แต่เด็กเล็ก ๆ ก็สามารถเพลิดเพลินได้
ใช้ได้สำหรับคนท้อง
สะดวกสำหรับยานพาหนะและการเคลื่อนไหว
เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติ
สนุกกับครอบครัว
สนุกกับ 3 ชั่วอายุคน
สนุกกับเพื่อน ๆ
สนุกกับคู่รัก
เมืองที่น่าสนใจ
พื้นที่
พื้นที่ต้อนรับ A-4
ค่าธรรมเนียม
เป้าหมายหนังสือเดินทาง

นั่งเรือกอนโดลาและสำรวจเมืองยุโรป

 

ทำไมไม่ใช้เวลาอย่างสงบสุขในการชมดอกไม้ตามฤดูกาลและท้องถนนของยุโรปดูล่ะ?

■ จากทาวเวอร์ซิตี้ 12:05 น. 12:45 น. 13:25 น. 14:05 น. 14:45 น. 15:25 น. 16:05 น. 16:45 น.
■ ยินดีต้อนรับออกเดินทาง 12:20 น. 13:00 น. 13:40 น. 14:20 น. 15:00 น. 15:40 น. 16:20 น. 17:00 น.

ข้อมูลสถานที่
ชื่อสถานที่เที่ยวชมเรือแจว
สถานที่ชานชาลาเรือกอนโดลาพื้นที่ต้อนรับ
ต้องใช้เวลา
ค่าธรรมเนียมเป้าหมายหนังสือเดินทาง
หมายเหตุ*หากฝนตกหรือความเร็วลมเกิน 10 เมตร/วินาที การดำเนินการจะถูกระงับ
*บริการอาจถูกระงับโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากการบำรุงรักษา
* ตั๋วหมายเลขจะออกในแต่ละพื้นที่ขึ้นเครื่องตั้งแต่ 11:45 น. ถึง 16:50 น.
*เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัด เราจะงดการออกตั๋วทันทีที่ที่นั่งเต็ม
*โปรดงดเว้นการขึ้นเครื่อง รับประทานอาหาร และดื่มกับสัตว์เลี้ยง

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch


PageTop