สถานที่ท่องเที่ยว

ดินแดนไดโนเสาร์

ที่นี่เป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับเด็ก ๆ ที่ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับ "ไดโนเสาร์สำหรับทุกคน" ซึ่งคุณสามารถระบายสีไดโนเสาร์ของคุณเองในแบบสามมิติและเคลื่อนไหวไปมาบนหน้าจอ และเครื่องเล่นดิจิทัล "ตะกร้าไดโนเสาร์" ซึ่งคุณสามารถโยน บอลและเล่น มีห้องน้ำ ห้องพยาบาล โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อม ใช้เป็นมุมพักผ่อนได้ด้วย

ชื่อสถานที่ ดินแดนไดโนเสาร์
สถานที่ ดี-8 แอททราจทาวน์
ต้องใช้เวลา ประมาณ 20 ถึง 30 นาที

・โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
・เด็กก่อนวัยเรียนต้องมีผู้ปกครองดูแล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไดโนเสาร์ของทุกคน

ตะกร้าไดโนเสาร์

ดี-8 แอททราจทาวน์

วันที่ เวลาทำการ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพุธที่ 6 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพุธที่ 13 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 09:30 ~ 19:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพุธที่ 20 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพุธที่ 27 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 09:30 ~ 21:00 *ห้องเด็กบนชั้น 2 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีการซ่อมบำรุง
PageTop