สถานที่ท่องเที่ยว

ม้าหมุนลอยฟ้า

ม้าหมุนสามชั้นแห่งแรกของญี่ปุ่น ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของโลกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนาน รถลากและเรือกอนโดลาที่ผลิตในอิตาลีสูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง 15 เมตร ถือเป็นงานศิลปะอย่างแท้จริง สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือการแสดงรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในตอนกลางวันและตอนกลางคืน จากชั้น 3 คุณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองเฮาส์เทนบอชได้

ชื่อสถานที่ ม้าหมุนลอยฟ้า
สถานที่ D-6 เมืองท่องเที่ยว
ด้านหน้าแฟนตาซีฟอเรสต์

・เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปีหรือสูงไม่เกิน 105 ซม. ต้องมาพร้อมกับผู้ปกครอง

ลูกค้าต่อไปนี้ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้
1. ผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย (โดยเฉพาะโรคหัวใจ)
2.ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์
3. การดื่มแอลกอฮอล์
4.ผู้ใช้วีลแชร์ (ผู้ที่เดินได้เองสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้)

・หากความเร็วลมเกิน 10m/s หรือหิมะตก การดำเนินการจะถูกระงับ
・โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง

เมืองท่องเที่ยว D-6

วันที่ เวลาทำการ หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 10:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 10:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพุธที่ 6 มีนาคม 10:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 10:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 10:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพุธที่ 13 มีนาคม 10:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 09:00 ~ 21:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 10:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 10:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพุธที่ 20 มีนาคม 10:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 10:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 10:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพุธที่ 27 มีนาคม 10:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 09:00 ~ 22:00 * โปรดทราบว่าเวลารับสุดท้ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความคับคั่ง
PageTop