ถึงผู้ที่ร่วมมือกับ "ภาษีบ้านเกิดเมืองซาเซโบะ"
สินค้า Huis Ten Bosch และโรงแรม Huis Ten Bosch 5 แห่ง
เพิ่มตั๋วที่พักที่สามารถใช้สำหรับที่พักได้แล้ว!
บัตรกำนัลสินค้าและที่พัก Huis Ten Bosch ที่ใช้สำหรับที่พักในโรงแรม Huis Ten Bosch 5 แห่งได้เพิ่มของขวัญสำหรับผู้ที่ร่วมมือกับ "Sasebo City Furusato Nozei"!

- ไปที่ Haustenbos พร้อมจ่ายภาษีบ้านเกิด! -


- รายการสินค้า -