Gourmet

บาร์สปินเนเกอร์

การตกแต่งภายในลายไม้ที่หรูหราและหนา และบาร์เก๋ไก๋ อบอุ่นและผ่อนคลาย
โปรดใช้เวลาพักผ่อนกับการบริการที่เอาใจใส่

ชื่อสถานที่ บาร์สปินเนเกอร์
สถานที่ I-18 เมืองท่าเรือ
โรงแรมเดน ฮาก ชั้น 1

ไอ-18 ฮาร์เบอร์ทาวน์

วันที่ เวลาทำการ ปิดกลาง หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันพุธที่ 24 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
วันอังคารที่ 30 เมษายน 21:00 ~ 00:00
(23:30)
PageTop