Gourmet

บ้านช็อคโกแลต

นอกจากรายการเมนูดั้งเดิม เช่น เครื่องดื่มช็อกโกแลตและพิซซ่าช็อกโกแลตแล้ว คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับเมนูที่หลากหลายกว่า 50 ชนิด เช่น กาแฟ น้ำผลไม้ เบียร์ และอาหารมื้อเบา

ชื่อสถานที่ บ้านช็อคโกแลต
สถานที่ D-14 Attraction Town
งบประมาณ ตั้งแต่ 1,000 เยนสำหรับมื้อกลางวันและ 1,000 เยนสำหรับกลางคืน

เมนู

ช๊อกโกแลตฟองดูว์

2,600 เยน

พิทซัวช็อคโกแลต

1,200 เยน

อาหารทะเลสดและพาสต้ามะเขือเทศ

1,200 เยน

ฮานามิโดริ มารินาระ

1,300 เยน

D-14 Attraction Town

วันที่ เวลาทำการ ปิดกลาง หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพุธที่ 6 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพุธที่ 13 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพุธที่ 20 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพุธที่ 27 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 11:00 ~ 21:00
(20:30)
PageTop