Gourmet

Kitchen Car

ชื่อสถานที่ Kitchen Car
สถานที่ ดีวัน แอททราจ ทาวน์
งบประมาณ ~ 1,000 เยน

・เวลาทำการอาจเปลี่ยนแปลงหรือร้านอาจปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุผลอื่นๆ

ดีวัน แอททราจ ทาวน์

วันที่ เวลาทำการ ปิดกลาง หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 11:00 ~ 16:00
วันอังคารที่ 23 เมษายน 11:00 ~ 16:00
วันพุธที่ 24 เมษายน 11:00 ~ 16:00
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 11:00 ~ 16:00
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 11:00 ~ 16:00
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน
วันอังคารที่ 30 เมษายน
PageTop