สถานการณ์ความแออัดของร้านอาหาร

เราแนะนำร้านอาหารบางส่วน

คลิกที่นี่เพื่อดูเวลาทำการของแต่ละสถานที่

ห้องอาหารของโรงแรมสามารถจองได้ในวันเดียวกัน
(โปรดทราบว่าที่นั่งอาจเต็ม)

*โปรดทราบว่าเนื้อหาของอาหารจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
ภาพถ่ายเป็นภาพ

ยอมรับการจองในวันที่


PageTop