สถานที่ท่องเที่ยว

ไปและไป !! เกม SNIPER

รายละเอียดเพิ่มเติม

[ขั้นตอนการแนะนำ]

1. โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและลงนามในแบบฟอร์มยินยอม
โปรดอ่านอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของคุณ!

2. เลือกปืนที่คุณต้องการยิง
จาก 3 แบบสำหรับลูกค้าอายุ 18 ปีขึ้นไป
ลูกค้าที่อายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถเลือกได้สองประเภท

3. ถามวิธีการใช้งานปืน
ตอนนี้ต่อไปคือการผลิต!

4. คุณจะถูกขอให้ยิงปืนที่สนามยิงปืนที่ชั้นใต้ดินชั้นแรก
มายิงกัน!

5. คุณจะได้รับเป้าหมายที่คุณยิง
เป็นของขวัญของฝาก!

* ระยะเวลาที่ต้องการ: ประมาณ 10 ถึง 15 นาที

PageTop