เมนู


วันที่ 21 มิถุนายนเป็นวันเกิดของมิฟฟี่
Huis Ten Bosch จะจัดงานสนุก ๆ ในเดือนมิถุนายนในชื่อ "Miffy Month"!
คุณรู้หรือไม่?

มิฟฟี่เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในนาม "Nineche" ในบ้านเกิดของเขาที่เนเธอร์แลนด์
เป็นชื่อพิเศษที่เรียกโดย Huis Ten Bosch ในญี่ปุ่นเท่านั้น

Huis Ten Bosch ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้าน Dick Bruna "Nineche" จะจัดงานสนุก ๆ ในเดือนมิถุนายนในชื่อ "Miffy Month"!

PageTop