คู่มือผู้เยี่ยมชม HUIS TEN BOSCH

ตั๋ว

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าชมเช่นค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางตั๋วพรีเมี่ยมค่าธรรมเนียมส่วนลดและค่าธรรมเนียมกลุ่ม

ค่าเข้าชมกลุ่ม

ค่าเข้าชม 10 คนขึ้นไป.

เกี่ยวกับการจำแนกประเภทของประจุ

 • ผู้ใหญ่ : 18 ปีขึ้นไป
 • โรงเรียนกลาง: จูเนียร์สูงและนักเรียนโรงเรียนมัธยม
 • คนแคระ : นักเรียนชั้นประถมศึกษา
 • เด็กก่อนวัยเรียน : อายุ 4 ปีถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษา * ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
 • ข้อพิจารณา : อายุ 65 ปีขึ้นไปหญิงมีครรภ์ + เพื่อนร่วมทาง 1 คนอายุ 3 ปีหรือต่ำกว่าพร้อมเด็ก (เพื่อนร่วม 2 คน) สัตว์เลี้ยง (1 ตัวต่อหัว)
 • * คุณจะต้องแสดงใบอนุญาตบัตรประกันสุขภาพหนังสือคู่มือแม่และเด็กและบัตรประจำตัวอื่น ๆ เพื่อซื้อตั๋วในราคาเด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 4 ปีถึงอายุต่ำกว่าประถมศึกษา)
 • * ไม่มีค่าธรรมเนียมกลุ่มสำหรับการเข้าชมหนังสือเดินทางตั้งแต่ช่วงเย็น
 • * ไม่มีส่วนลดกลุ่มสำหรับราคาใหญ่

団体入場お申込みについて

เกี่ยวกับการยืนยันมาตรการตอบโต้การติดเชื้อโคโรนาใหม่ (สำหรับกลุ่ม)

入場当日に確認書(団体様用)の提出をお願いいたします。

ค่าเข้ากลุ่มทั่วไป

หนังสือเดินทาง 1DAY

ค่าเข้าชมเพียงวันเดียว + เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวประมาณ 50 แห่งกี่ครั้งก็ได้

10名様~

โตขึ้น
6,800 เยน

ชายกลาง
5,900 เยน

เด็ก
4,500 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
3,400 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
5,000 เยน

30名様~

โตขึ้น
6,600 เยน

ชายกลาง
5,800 เยน

เด็ก
4,400 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
3,300 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
5,000 เยน

100名様~

โตขึ้น
6,300 เยน

ชายกลาง
5,400 เยน

เด็ก
4,200 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
3,200 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
5,000 เยน

300名様~

โตขึ้น
6,000 เยน

ชายกลาง
5,200 เยน

เด็ก
4,000 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
3,000 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
5,000 เยน

500名様~

โตขึ้น
5,500 เยน

ชายกลาง
4,800 เยน

เด็ก
3,700 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
2,800 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
5,000 เยน

1000名様~

โตขึ้น
5,000 เยน

ชายกลาง
4,300 เยน

เด็ก
3,300 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
2,500 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
5,000 เยน

หนังสือเดินทาง 2DAY

連続2日間の入場+約50のアトラクション施設を何度でも楽しめる

10名様~

โตขึ้น
11,900 เยน

ชายกลาง
10,200 เยน

เด็ก
7,800 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,900 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
8,700 เยน

30名様~

โตขึ้น
11,600 เยน

ชายกลาง
10,000 เยน

เด็ก
7,600 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,700 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
8,700 เยน

100名様~

โตขึ้น
11,000 เยน

ชายกลาง
9,400 เยน

เด็ก
7,200 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,500 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
8,700 เยน

300名様~

โตขึ้น
10,500 เยน

ชายกลาง
9,000 เยน

เด็ก
6,900 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,300 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
8,700 เยน

500名様~

โตขึ้น
9,600 เยน

ชายกลาง
8,200 เยน

เด็ก
6,300 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,800 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
8,700 เยน

1000名様~

โตขึ้น
8,700 เยน

ชายกลาง
7,500 เยน

เด็ก
5,800 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,400 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
8,700 เยน

หนังสือเดินทาง 3DAY

連続3日間の入場+約50のアトラクション施設を何度でも楽しめる

10名様~

โตขึ้น
15,700 เยน

ชายกลาง
13,700 เยน

เด็ก
10,400 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
7,900 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
11,600 เยน

30名様~

โตขึ้น
15,300 เยน

ชายกลาง
13,500 เยน

เด็ก
10,200 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
7,700 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
11,600 เยน

100名様~

โตขึ้น
14,500 เยน

ชายกลาง
12,600 เยน

เด็ก
9,600 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
7,300 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
11,600 เยน

300名様~

โตขึ้น
13,800 เยน

ชายกลาง
12,000 เยน

เด็ก
9,100 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
7,000 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
11,600 เยน

500名様~

โตขึ้น
12,700 เยน

ชายกลาง
11,000 เยน

เด็ก
8,400 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
6,400 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
11,600 เยน

1000名様~

โตขึ้น
11,600 เยน

ชายกลาง
10,000 เยน

เด็ก
7,600 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,800 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
11,600 เยน

สำหรับกลุ่มแขกของโรงแรมอย่างเป็นทางการเท่านั้น

โรงแรมเป้าหมาย

 • Weird Hotel Haustenbos
 • ウォーターマークホテル長崎ハウステンボス
 • โรงแรม Okura JR House Ten Boss
 • โรงแรม Nikko House Ten Boss

หนังสือเดินทางโรงแรมอย่างเป็นทางการ 1.5DAY

初日15:00以降から連続2日間の入場+約50のアトラクション施設を何度でも楽しめる

10名様~

โตขึ้น
8,900 เยน

ชายกลาง
7,800 เยน

เด็ก
5,900 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,500 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
6,600 เยน

30名様~

โตขึ้น
8,700 เยน

ชายกลาง
7,700 เยน

เด็ก
5,800 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,400 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
6,600 เยน

100名様~

โตขึ้น
8,200 เยน

ชายกลาง
7,200 เยน

เด็ก
5,400 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,200 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
6,600 เยน

300名様~

โตขึ้น
7,800 เยน

ชายกลาง
6,800 เยน

เด็ก
5,200 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,000 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
6,600 เยน

500名様~

โตขึ้น
7,200 เยน

ชายกลาง
6,300 เยน

เด็ก
4,800 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
3,700 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
6,600 เยน

1000名様~

โตขึ้น
6,600 เยน

ชายกลาง
5,700 เยน

เด็ก
4,300 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
3,300 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
6,600 เยน

หนังสือเดินทางโรงแรม 2DAY อย่างเป็นทางการ

連続2日間の入場+約50のアトラクション施設を何度でも楽しめる

10名様~

โตขึ้น
10,700 เยน

ชายกลาง
9,300 เยน

เด็ก
7,100 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,400 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
7,900 เยน

30名様~

โตขึ้น
10,400 เยน

ชายกลาง
9,100 เยน

เด็ก
6,900 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,200 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
7,900 เยน

100名様~

โตขึ้น
9,900 เยน

ชายกลาง
8,600 เยน

เด็ก
6,600 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,100 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
7,900 เยน

300名様~

โตขึ้น
9,500 เยน

ชายกลาง
8,200 เยน

เด็ก
6,300 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,800 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
7,900 เยน

500名様~

โตขึ้น
8,700 เยน

ชายกลาง
7,500 เยน

เด็ก
5,800 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,500 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
7,900 เยน

1000名様~

โตขึ้น
7,900 เยน

ชายกลาง
6,800 เยน

เด็ก
5,300 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
4,000 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
7,900 เยน

หนังสือเดินทางโรงแรม 3DAY อย่างเป็นทางการ

連続3日間の入場+約50のアトラクション施設を何度でも楽しめる

10名様~

โตขึ้น
13,700 เยน

ชายกลาง
11,900 เยน

เด็ก
9,100 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
6,900 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
10,100 เยน

30名様~

โตขึ้น
13,300 เยน

ชายกลาง
11,700 เยน

เด็ก
8,900 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
6,700 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
10,100 เยน

100名様~

โตขึ้น
12,700 เยน

ชายกลาง
10,900 เยน

เด็ก
8,400 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
6,400 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
10,100 เยน

300名様~

โตขึ้น
12,100 เยน

ชายกลาง
10,400 เยน

เด็ก
8,000 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
6,100 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
10,100 เยน

500名様~

โตขึ้น
11,100 เยน

ชายกลาง
9,600 เยน

เด็ก
7,400 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,600 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
10,100 เยน

1000名様~

โตขึ้น
10,100 เยน

ชายกลาง
8,700 เยน

เด็ก
6,700 เยน

เด็กก่อนวัยเรียน
5,100 เยน

ความเห็นอกเห็นใจ
10,100 เยน


เกี่ยวกับรายละเอียดตั๋ว

 • * เกี่ยวกับการเข้าใหม่
  สามารถเข้าใหม่ได้ เมื่อกลับเข้ามาใหม่โปรดกดตราประทับอีกครั้งใกล้กับทางออกของ Skipole ที่ด้านหลังมือของคุณและนำตั๋วของคุณไปที่ประตูตรวจคนเข้าเมือง
 • * จะไม่มีการคืนเงินหลังจากออกตั๋วและจะไม่มีการออกใหม่หากทำหาย โปรดทราบ.
 • * โปรดทราบว่าประเภทตั๋วเข้าชมที่ออกก่อนปี 2554 จะไม่สามารถใช้ได้หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2559

บัญชีทางการของ Huis Ten Bosch