เมนู

คู่มือผู้เยี่ยมชม HUIS TEN BOSCH

ตั๋ว

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าชมเช่นค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางตั๋วพรีเมี่ยมค่าธรรมเนียมส่วนลดและค่าธรรมเนียมกลุ่ม

学生団体入場料金

เป็นราคาของการเดินทางเพื่อการศึกษาเช่นทัศนศึกษาโรงเรียน

 • * ไม่มีหนังสือเดินทางเพื่อการศึกษาสำหรับวันที่ 31 ธันวาคม

การยืนยัน (สำหรับกลุ่ม)

สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นไม่ต้องการให้ส่งจดหมายยืนยันสำหรับองค์กรการท่องเที่ยวของโรงเรียนที่ดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อในคู่มือการเดินทางของโรงเรียนในประเทศ

ค่าเดินทางเพื่อการศึกษา

教育旅行パスポート

ค่าเข้าชมเพียงวันเดียว + เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่า 40 แห่งกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ

นักศึกษาวิทยาลัย
4,100 เยน

นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย
3,400 เยน

นักเรียนระดับประถมศึกษา
2,300 เยน

ครู
2,400 เยน

หนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางเพื่อการศึกษาอีกครั้ง

หนังสือเดินทาง 1 วันสำหรับการเข้ากลุ่มที่พักโรงแรมอย่างเป็นทางการในวันถัดไป

対象ホテル

 • フォレストヴィラ
 • 変なホテル ハウステンボス
 • Watermark Hotel Nagasaki / Haustenbos
 • โรงแรม Okura JR House Ten Boss
 • ホテル日航ハウステンボス

เครื่องแบบ
1,400 เยน

 • * หากคุณเข้าร่วมเป็นกลุ่มเราจะเตรียมตั๋วเข้าชมแผนที่คู่มือบัตรอาหาร ฯลฯ ล่วงหน้าก่อนเดินทางมาถึงเพื่อย่นระยะเวลาการเข้าชม กรุณาสมัครล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครนี้

เกี่ยวกับรายละเอียดตั๋ว

 • *再入場について
  再入場は可能です。再入場する際はスキポール出口付近にございます再入場スタンプを手の甲に押していただき、チケットをお持ちの上入国ゲートへお越しください。
 • * จะไม่มีการคืนเงินหลังจากออกตั๋วและจะไม่มีการออกใหม่หากทำหาย โปรดทราบ.
 • * โปรดทราบว่าประเภทตั๋วเข้าชมที่ออกก่อนปี 2554 จะไม่สามารถใช้ได้หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2559